Phẫu thuật lấy đĩa đệm, đặt miếng ghép và ghép xương liên thân đốt, nẹp vít cột sống cổ đường cổ trước (ACDF)

0
743