Báo cáo nội trú chuyên đề Ung thư di căn cột sống

0
573

Bài báo cáo chuyên sâu về chuyên đề Ung thư di căn cột sống của Bác sĩ nội trú Trần Quốc Khánh Chuyên Ngành ngoại khoa Đại học Y khoa Hà Nội.