Kỹ thuật tạo hình thân đốt sống bằng bơm xi măng sinh học không có bóng (Vertebroplasty) và có bóng (Kyphoplasty)

0
574