Phẫu thuật cố định C1C2 qua khối bên C1 và cuống C2 (Harm technique) (BN Nữ 32 tuổi. Hà Nội)

0
517
Bác sĩ Trần Quốc Khánh và đồng nghiệp đang tiến hành phẫu thuật cố định cột sống
Bác sĩ Trần Quốc Khánh và đồng nghiệp đang tiến hành phẫu thuật cố định cột sống