Phẫu thuật mở chỉnh vẹo cột sống (BN Nữ 16 tuổi. Quảng Ninh. BN khám lại sau mổ 1 tháng)

1
219